Filtry

Min. zakres napięcia AC
Maks. zakres napięcia AC
Min. zakres napięcia DC
Maks. zakres napięcia DC
Min. zakres prądu AC
Maks. zakres prądu AC
Min. zakres prądu DC
Maks. zakres prądu DC
Min. zakres rezystancji
Maks. zakres rezystancji
Min. zakres pojemności
Maks. zakres pojemności
Min. zakres częstotli...
Maks. zakres częstotl...
Min. zakres częstotli...
Maks. zakres częstotl...
Min. zakres częstotli...
Maks. zakres częstotl...
Pomiar temperatury
Funkcja MAX
Funkcja MAX/MIN
Funkcja latarki
Automatyczny wyłączni...
Bezkontaktowy detekto...
Automatyczna zmiana z...
Funkcja HOLD
Wskaźnik linijkowy (B...
Funkcja REL
Funkcja testowania sieci
Funkcja PEAK
Współpraca z komputer...
Czujnik pirometryczny
Test diody
Test ciągłości obwodu
Pomiar pola powierzchni
Pomiar objętości
Pomiar „pitagorejski”
Funkcja AVG
Sygnał dźwiękowy
Pomiar natężenia oświ...
Zapis do pamięci
Wbudowany bluetooth
Podświetlenie wyświet...
Funkcja DIF
Wbudowany detektor pu...
Pomiar poziomu dźwięk...
Pomiar wilgotności ot...

Katalog