Filtry

Min. zakres rezystancji
Maks. zakres rezystancji
Min. zakres pojemności
Maks. zakres pojemności
Funkcja MAX/MIN
Automatyczny wyłączni...
Automatyczna zmiana z...
Funkcja HOLD
Funkcja REL
Funkcja inteligentneg...
Test tranzystora
Pomiar indukcyjności
Test diody
Test ciągłości obwodu
Maks. wskazanie
Pomiar rezystancji DC
Pomiar współczynnika ...
Pomiar współczynnika ...
Pomiar kąta przesunię...
Sygnał dźwiękowy
Zapis do pamięci
Podświetlenie wyświet...

Katalog