Filtry

Włączone filtry:
  Min. zakres częstotli...
  Min. zakres częstotli...
  Pomiar temperatury
  Funkcja MAX
  Funkcja MAX/MIN
  Funkcja latarki
  Automatyczny wyłączni...
  Bezkontaktowy detekto...
  Automatyczna zmiana z...
  Funkcja HOLD
  Funkcja LOW IMPEDANCE
  Wskaźnik linijkowy (B...
  Funkcja REL
  Funkcja testowania sieci
  Funkcja: szukacz par ...
  Funkcja SatFinder
  Wskaźnik analogowy
  Funkcja inteligentneg...
  Test tranzystora
  Funkcja PEAK
  Filtr dolnoprzepustow...
  Współpraca z komputer...
  Test baterii
  Pomiar prądu przetwor...
  Pomiar indukcyjności
  Generator sygnału pro...
  Automatyczne podświet...
  Pomiar pętli prądowej
  Test diod LED
  Test diody
  Test ciągłości obwodu
  Pomiar rezystancji iz...
  Pomiar mocy
  Badanie wyłączników r...
  Pomiar kąta przesunię...
  Wykrywanie kierunku w...
  Jednobiegunowy tester...
  Test kolejności faz
  True RMS
  Sygnał dźwiękowy
  Pomiar natężenia oświ...
  Zapis do pamięci
  Wbudowany bluetooth
  Lokalizator przewodów
  Podświetlenie wyświet...
  Pomiar impedancji pęt...
  Pomiar małych rezysta...
  Pomiar rezystancji uz...
  Dwubiegunowy tester n...
  Test diod Zenera
  SMD

  Katalog