Filtry

Min. zakres częstotli...
Min. zakres częstotli...
Pomiar temperatury
Funkcja MAX
Funkcja MAX/MIN
Funkcja latarki
Automatyczny wyłączni...
Bezkontaktowy detekto...
Automatyczna zmiana z...
Funkcja HOLD
Funkcja LOW IMPEDANCE
Wskaźnik linijkowy (B...
Funkcja REL
Funkcja testowania sieci
Funkcja: szukacz par ...
Funkcja SatFinder
Wskaźnik analogowy
Funkcja inteligentneg...
Test tranzystora
Funkcja PEAK
Filtr dolnoprzepustow...
Współpraca z komputer...
Funkcja testu stanów ...
Test baterii
Pomiar prądu przetwor...
Pomiar indukcyjności
Generator sygnału pro...
Pomiar RPM
Pomiar pętli prądowej
Funkcja oscyloskopu
Test diod LED
Test diody
Test ciągłości obwodu
Funkcja DC ZERO
Funkcja pomiaru prądó...
Pomiar rezystancji iz...
Pomiar mocy
Funkcja zero
Pomiar energii czynnej
Pomiar w skali dB
Pomiar kąta zwarcia s...
Diagnostyka samochodu
Pomiar współczynników...
Pomiar indeksu polary...
Pomiar porównawczy
Badanie wyłączników r...
Pomiar rezystancji DC
Pomiar współczynnika ...
Pomiar współczynnika ...
Pomiar kąta przesunię...
Wykrywanie kierunku w...
Jednobiegunowy tester...
Test kolejności faz
True RMS
Sygnał dźwiękowy
Pomiar natężenia oświ...
Zapis do pamięci
Wbudowany bluetooth
Lokalizator przewodów
Podświetlenie wyświet...
Pomiar impedancji pęt...
Pomiar małych rezysta...
Pomiar rezystancji uz...
Funkcja V.F.C

Katalog