Filtry

Włączone filtry:
  Maks. zakres napięcia AC
  Min. zakres napięcia DC
  Maks. zakres napięcia DC
  Min. zakres prądu DC
  Min. zakres rezystancji
  Min. zakres pojemności
  Min. zakres częstotli...
  Maks. zakres częstotl...
  Min. zakres częstotli...
  Maks. zakres częstotl...
  Pomiar temperatury
  Funkcja MAX
  Funkcja MAX/MIN
  Funkcja latarki
  Automatyczny wyłączni...
  Bezkontaktowy detekto...
  Automatyczna zmiana z...
  Funkcja HOLD
  Wskaźnik linijkowy (B...
  Funkcja REL
  Funkcja PEAK
  Filtr dolnoprzepustow...
  Współpraca z komputer...
  Test diody
  Test ciągłości obwodu
  Funkcja DC ZERO
  Funkcja pomiaru prądó...
  Pomiar rezystancji iz...
  Pomiar mocy
  Funkcja zero
  Pomiar energii czynnej
  Pomiar kąta przesunię...
  True RMS
  Sygnał dźwiękowy
  Zapis do pamięci
  Podświetlenie wyświet...
  Funkcja V.F.C

  Katalog