Filtry

Maks. zakres napięcia AC
Min. zakres napięcia DC
Maks. zakres napięcia DC
Min. zakres prądu DC
Maks. zakres prądu DC
Min. zakres rezystancji
Min. zakres pojemności
Maks. zakres pojemności
Min. zakres częstotli...
Maks. zakres częstotl...
Min. zakres częstotli...
Maks. zakres częstotl...
Pomiar temperatury
Funkcja MAX
Funkcja MAX/MIN
Funkcja latarki
Automatyczny wyłączni...
Bezkontaktowy detekto...
Automatyczna zmiana z...
Funkcja HOLD
Wskaźnik linijkowy (B...
Funkcja REL
Funkcja PEAK
Filtr dolnoprzepustow...
Współpraca z komputer...
Test diody
Test ciągłości obwodu
Funkcja DC ZERO
Funkcja pomiaru prądó...
Pomiar rezystancji iz...
Pomiar mocy
Funkcja zero
Pomiar energii czynnej
Pomiar kąta przesunię...
True RMS
Sygnał dźwiękowy
Zapis do pamięci
Podświetlenie wyświet...
Funkcja V.F.C

Katalog