Pirometr CEM DT-8891 + 2 sondy T/C:K (T1+T2+T3)

05505

Opis

Współczynnik emisyjności:

ε = 0,95

Zakres pomiarowy

T/C:K (-200°C do +1372°C) / IR T3: (-30ºC ~ +550ºC)

Kąt pomiaru pirometrycznego

8:1

Celownik laserowy

moc lasera <1mW

Ekran LCD

4 cyfry; trzy pola wskazania (T1, T2, T3-pirometr)

Przekroczenie zakresu

wskaźnik „OL” / Brak sondy: „ ---- ”

Próbkowanie

2/sek / czas odpowiedzi 0,5sek

Automatyczne wyłączanie zasilania (AutoPowerOFF)

ok. 20 minut

Temperatura pracy

0°C ~ + 40°C (pomiar pirometryczny)

0°C ~ + 50°C (pomiar sondą)

Temperatura magazynowania

-10°C – 60°C

Wymiary / waga

560g (wraz z baterią)

Zasilanie

2 x bateria 9V 6F22

Dodatkowe funkcje

- funkcja zatrzymania pomiaru – HOLD

- tryb wyświetlania maksymalnej lub minimalnej wartości zmierzonej – MAX-MIN

- funkcja pomiaru temperatury w trybie AVG

- podświetlenie wyświetlacza

Pobierz