Filtry

Min. zakres rezystancji
Min. zakres pojemności
Maks. zakres pojemności
Funkcja MAX/MIN
Automatyczny wyłączni...
Automatyczna zmiana z...
Funkcja HOLD
Funkcja REL
Funkcja inteligentneg...
Test tranzystora
Współpraca z komputer...
Pomiar indukcyjności
Test diody
Test ciągłości obwodu
Pomiar rezystancji DC
Pomiar współczynnika ...
Pomiar współczynnika ...
Pomiar kąta przesunię...
Sygnał dźwiękowy
Zapis do pamięci
Podświetlenie wyświet...

Katalog