Filtry

Min. zakres częstotli...
Min. zakres częstotli...
Pomiar temperatury
Funkcja MAX
Funkcja MAX/MIN
Funkcja latarki
Automatyczny wyłączni...
Bezkontaktowy detekto...
Automatyczna zmiana z...
Funkcja HOLD
Funkcja LOW IMPEDANCE
Wskaźnik linijkowy (B...
Funkcja REL
Funkcja testowania sieci
Funkcja: szukacz par ...
Funkcja SatFinder
Wskaźnik analogowy
Funkcja inteligentneg...
Test tranzystora
Funkcja PEAK
Filtr dolnoprzepustow...
Współpraca z komputer...
Funkcja testu stanów ...
Test baterii
Pomiar prądu przetwor...
Czujnik pirometryczny
Pomiar wilgotności
Pomiar indukcyjności
Generator sygnału pro...
Pomiar RPM
Pomiar pętli prądowej
Pomiar konduktancji
Funkcja oscyloskopu
Pomiar częstotliwości...
Test diod LED
Test diody
Test ciągłości obwodu
Funkcja DC ZERO
Funkcja pomiaru prądó...
Pomiar ADP
Pomiar rezystancji iz...
Pomiar mocy
Funkcja zero
Pomiar energii czynnej
Pomiar w skali dB
Pomiar kąta zwarcia s...
Diagnostyka samochodu
Pomiar współczynników...
Min. zakres rezystanc...
Pomiar indeksu polary...
Pomiar porównawczy
Pomiar rezystancji DC
Pomiar współczynnika ...
Pomiar współczynnika ...
Pomiar kąta przesunię...
Wykrywanie kierunku w...
Jednobiegunowy tester...
Test kolejności faz
True RMS
Sygnał dźwiękowy
Pomiar natężenia oświ...
Zapis do pamięci
Wbudowany bluetooth
Lokalizator przewodów

Katalog